Santi-Shop
fruitlavandeplage
A A A

HINTS EN GEBRUIKSAANWIJZING

U vindt hieronder een paar voorstellingen en hints om het gebruik van deze site te vergemakkelijken.

De tekst schijnt u te klein?

Gebruik de letters A om de gewenste karaktergrootte te keizen.

Anders, voor een betere precisie:

  • Om de karakters te vergroten drukt u op de toets "Ctrl" van uw klavier en klikt tegelijkertijd op de toets "+". Telkens u op de toets "+" klikt worden de lettertekens vergroot.
  • Om de karakters te verkleinen, drukt u op de toets "Ctrl" en klikt tegelijkertijd op de toets "-", zo nodig meermaals.
  • Om tot de oorspronkelijke tekstgrootte terug te keren, drukt u de toets "Ctrl" en klikt tegelijkertijd op de toets van het cijfer "0".

Deze werking hangt van de gebruikte browser af. Indien dit niet werkt met uw browser kunt u in het menu "Bekijken"/"tekstgrootte" of "Bekijken"/"Zoom" gaan.

Klikt u op "meldt u zich aan" om u te laten opnemen als nieuwe klant of om u te laten herkennen als een terugkerende klant en een bestelling te verwezenlijken of uw account te controleren. Het is pas na de opening van de sessie dat de link "Uitloggen" verschijnt (zie verder).

Klikt u op "Uitloggen" om de sessie te verlaten: dit betekent hetzelfde als een "logoff".

De rubriek "Categorieën" geeft u de mogelijkheid de winkel per producttype te ontdekken. Op een naam klikken doet de ondercategorieën te voorschijn komen. Een tweede keer op dezelfde naam klikken doet ze verdwijnen. Op een naam klikken welke geen ondercategorieën bezit, doet de productenlijst te voorschijn komen.
De gekozen hiërarchie komt in het vet te staan. Het voorbeeld hiernaast duidt aan dat men zich in de productengroep "Cosmetica/Haarverzorging/Kleuring" bevindt.

De rubriek "Merken" daarentegen laat u toe de lijst te krijgen van alle producten van het gekozen merk.

De productenlijst wordt naar toenemende alfabetische orde der productnamen geklasseerd. Het klikken op de titel van een kolom zal de lijst herschikken in toenemende of afnemende alfabetische orde van de inhoud van deze kolom. Dat is praktisch als men een gegeven inhoud of prijs zoekt.
Om de gedetailleerde fiche van een product te verkrijgen klikt u eenvoudig op de naam of de foto van dit product.

Één klik op het mandje voegt één eenheid van het gekozen product in het mandje toe. Een tweede klik voegt een tweede eenheid toe, en zo verder.

De inhoud van het mandje verschijnt hier met de totale prijs. Op de naam van een product klikken opent de corresponderende gedetailleerde fiche.

Op "Mandje " klikken opent het scherm mandje waarop u de gekochte hoeveelheden kunt veranderen en vanwaar u de opeenvolgende stappen van de bestelling kunt volgen om over te gaan tot de betaling.

Op "Bestellen" klikken opent het eerste scherm van de opeenvolgende bestellingsstappen om over te gaan tot de betaling.

Betaling per kredietkaart.
Het eerste Saferpay scherm geeft u

  • de taalkeuze
  • informatie over de handelaar
  • het nummer van uw bestelling
  • het bedrag en de betalingsvaluta.

Klikt u op de kaart die overeenstemt met deze waarmee u wenst te betalen dan opent zich het tweede betalingsscherm.

Om de Saferpay scherm te verlaten (terug op Santi-shop te komen), klikt u op de blauwe tekst "Afbreken" en niet op de pijl "naar de vorige pagina" (of historiek) van de browser.

Hier moeten de vijf velden ingevuld worden vooraleer op de knop "Betalen" te klikken..
In het veld "Kaartnummer" mag, indien gewenst, een lege ruimte ingevoerd worden na elke groep met vier cijfers, om het checken van de cijfers te vergemakkelijken.

Saferpay ondersteunt de services Verified by Visa en MasterCard SecureCode.
Ofwel is uw kaart van één van deze service voorzien en u komt terecht op een scherm van uw bank (analoog aan het hieronder afgebeelde bankscherm).
Ofwel is uw kaart niet voorzien van deze services en u komt dan terecht op het derde en laatste Saferpay scherm (zie verder hieronder).

Om de Saferpay scherm te verlaten (terug op Santi-shop te komen), klikt u op de blauwe tekst "Afbreken" en niet op de pijl "naar de vorige pagina" (of historiek) van de browser.

Op dit scherm komt u terecht na klikken op de in de 2 vorige schermen beschikbare blauwe tekst "Afbreken". Dit laat u toe een betaling opnieuw te proberen indien de vorige niet gelukt is, een andere betalingsmethode te kiezen of uw bestelling te annuleren.

Indien uw kaart voorzien is van Verified by Visa of MasterCard SecureCode zal de emitterende bank u vragen de per sms telefonisch toegezonden eenmalig-gebruik-code in te voeren. Hoe dit scherm er juist uitziet hangt natuurlijk van uw bank af.
Indien de ingevoerde code correct is zult u terechtkomen op het vierde en laatste Saferpay scherm zoals hieronder aangegeven, anders zal de betaling door uw bank geweigerd worden.

De volgende links geven aanvullende informatie over Verified by Visa en MasterCard SecureCode.
Visa Europa
MasterCard Nederland
Demonstratie op Visa US

Dit laatste scherm bevestigt het lukken van uw betaling.

Door op "Beëindigen/Afbreken" te klikken verlaat u het Saferpay scherm en komt op de site van Santi-shop terug. Opgelet dit Saferpay venster sluit automatisch na 10 minuten (600 seconden).